“- Φυσικά και .... θέλουμε !!!!"

"- Θέλετε να μας ... παντρευτείτε; ”